Vakcinacija

Vakcinacija

Prijavu za vakcinaciju moguće je realizovati na dva načina:

E-prijava (klik)

Prijava kod ljekara u vašoj nadležnoj ambulanti

Moguće NUS pojave nakon vakcinacije:

LOKALNE – bol, otok, crvenilo na mjestu aplikacije vakcine

SISTEMATSKE – povišena tjelesna temperatura, opšta slabost, bolovi u mišićima, glavobolja

U slučaju da navedene pojave traju duže od 3 dana kontaktirati nadležnog ljekara

 

REVAKCINACIJA: Vakcinisane osobe će biti naknadno obaviještene za tačan termin revakcinacije