Brojevi telefona naših službi i ambulanti

Brojevi telefona naših službi i ambulanti

JU ”DOM ZDRAVLJA” TRAVNIK centrala 030/518-138   030/518-826 DIREKTOR JU ”DOM ZDRAVLJA” TRAVNIK 030/509-460 Telefon za prijavu CORONAVIRUSA 030/513-513 1. Služba Hitne medicinske pomoći 124 030/509-479 2. Služba opće primarne zdravstvene zaštite s kućnim liječenjem Šef službe 030/509-485 kartoteka 030/509-478 3. Služba za zdravstvenu zaštitu žene 030/509-466 4. Centar za mentalno zdravlje CMZ 030/511-629 5. Higijensko…