U službi zdravlja najmlađih: Pedijatrijska služba Doma zdravlja Travnik (VIDEO)

Služba za predškolsku, školsku djecu i omladinu sa patronažnom službom puni je naziv dijela vrijednog kolektiva Doma zdravlja Travnik zaduženog za zdravlje najmlađih stanovnika općine Travnik. Dobra organizacija ove Službe, kao i stručno osoblje, pokazali su da na najbolji mogući način mogu brinuti o osjetljivoj kategoriji društva, o zdravlju djece i omladine. Svakom pacijentu pristupa…

Služba za RTG i UZ dijagnostiku

Služba za RTG i UZ dijagnostiku

Služba pruža usluge iz domena RTG dijagnostike ( radiografija skeleta ) i ultrazvučne dijagnostike. Služba raspolaže sljedećom aparaturom: -Aparat za radiografiju -Uz aparat     U službi za RTG i UZ dijagnostiku je uposleno : • 1 ljekar- specijalista radiologije • 2 diplomirana inženjera medicinske radiologije • 1 viša medicinska sestra   ŠEF SLUŽBE: Karakaš-Đurđević…

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte/opće medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice. Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom, davanje I.M. terapije,…