No Image Found

Kontakt telefoni

U slučaju evidentiranja simptoma na Covid-19 možete kontaktirati nadležnog ljekara (telefonski ili direktno u vašoj ambulanti) koji će vam dati d...

No Image Found

Šta poduzeti?

Preporuke za postupanje kod sumnje na Covid-19: Javiti se nadležnom ljekaru (telefonski ili direktno u vašoj ambulanti) koji će vam dati detaljne u...