No Image Found

Mentalna higijena kod djece za vrijeme pandemije

Tokom pandemije djeca svakodnevno čuju riječ „korona“ te zbog toga imaju bezbroj pitanja i nedoumica, a roditelji su tu da im ponude odgovore i ...

No Image Found

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte/opće medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice. Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće m...