No Image Found

Pripreme za otvorenje ambulante na Babanovcu

Ovih su dana u toku pripreme za otvorenje naše ambulante na Babanovcu. Uposlenici Doma zdravlja Travnik svakodnevno su bili uključeni u pripremu pro...

No Image Found

Šta poduzeti?

Preporuke za postupanje kod sumnje na Covid-19: Javiti se nadležnom ljekaru (telefonski ili direktno u vašoj ambulanti) koji će vam dati detaljne u...

No Image Found

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte/opće medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice. Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće m...

No Image Found

Služba za medicinu rada

Zdravstvena zaštita radnika obuhvata očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja radnika, njegove socijalne sigurnosti u odnosu na rad i radno okruženj...