Stomatološka služba

Prim. dr Erika Pikutić

U stomatološkoj službi J.U. Dom zdravlja Travnik, organizovana je specijalistička i opća služba za cjelokupno područje Srednjobosanskog kantona.

U okviru ove službe, pacijentima se pružaju usluge zdravstvene zaštite usta i zuba-polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječijui preventivnu stomatološku zaštitu. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman kojeg i pruža, zatim nudi usluge protetike, bolesti usta i pedodoncije, kao i usluge oralne hirurgije.

Stomatološka služba pokriva i četiri terenske ambulante (Nova Bila, Turbe, Rudnik i Karaula ), koje pružaju polivalentnu zaštitu zuba i usta na obostrano zadovoljstvo. Sa ovim ambulantama je pokriven cijeli teren općine Travnik.

U centralnoj stomatološkoj ambulanti rad se provodi u dvije smjene.

 

ŠEF SLUŽBE
Prim. dr Erika Pikutić