[dt_fancy_image image_id=”816″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512326501648{padding-bottom: 20px !important;}”]

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412633921{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”816″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512326501648{padding-bottom: 20px !important;}”]

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412633921{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”816″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512326501648{padding-bottom: 20px !important;}”]

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412633921{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”816″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512326501648{padding-bottom: 20px !important;}”]

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412633921{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”817″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512320579119{padding-bottom: 20px !important;}”]

Stomatološka služba

U stomatološkoj službi J.U. Dom zdravlja Travnik, organizovana je specijalistička i opća služba za cjelokupno područje Srednjobosanskog kantona.
U okviru ove službe, pacijentima se pružaju usluge zdravstvene zaštite usta i zuba-polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječijui preventivnu stomatološku zaštitu. Obavlja sistematske preglede zuba i usta…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412640320{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”817″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512320579119{padding-bottom: 20px !important;}”]

Stomatološka služba

U stomatološkoj službi J.U. Dom zdravlja Travnik, organizovana je specijalistička i opća služba za cjelokupno područje Srednjobosanskog kantona.
U okviru ove službe, pacijentima se pružaju usluge zdravstvene zaštite usta i zuba-polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječijui preventivnu stomatološku zaštitu. Obavlja sistematske preglede zuba i usta…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412640320{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”817″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512320579119{padding-bottom: 20px !important;}”]

Stomatološka služba

U stomatološkoj službi J.U. Dom zdravlja Travnik, organizovana je specijalistička i opća služba za cjelokupno područje Srednjobosanskog kantona.
U okviru ove službe, pacijentima se pružaju usluge zdravstvene zaštite usta i zuba-polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječijui preventivnu stomatološku zaštitu. Obavlja sistematske preglede zuba i usta…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412640320{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]
[dt_fancy_image image_id=”817″ onclick=”custom_link” image_link=”/dental/service-inner” height=”500″ border_radius=”500px” css=”.vc_custom_1512320579119{padding-bottom: 20px !important;}”]

Stomatološka služba

U stomatološkoj službi J.U. Dom zdravlja Travnik, organizovana je specijalistička i opća služba za cjelokupno područje Srednjobosanskog kantona.
U okviru ove službe, pacijentima se pružaju usluge zdravstvene zaštite usta i zuba-polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječijui preventivnu stomatološku zaštitu. Obavlja sistematske preglede zuba i usta…
[dt_default_button link=”url:%2Fdental%2Fservice-inner|||” size=”medium” css=”.vc_custom_1521412640320{margin-top: 20px !important;}”]Detaljnije…[/dt_default_button]