Služba za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih

Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih, pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama na području općine Travnika.

Svakodnevno se vrše ginekološki pregledi, PAPA testovi, UZ dijagnostika, savjetovalište za trudnice, te savjetovalište za planiranje porodice i kontracepciju.

Obavlja se i pregled dojki i rana detekcija Ca dojke.

U dispanzeru se na godišnjeem nivou pregleda oko 10.000 žena, od toga, oko 2.000 trudnica.

Na godišnjem nivou se uradi oko 3.500 UZ pregleda i 1.000 PAPA testova.

U savjetovalište se godišnje u prosjeku javi oko 1.000 mlađih ispod 18 godina.

U dispanzeru radi 1 ljekar- specijalista ginekologije i porodiljstva i medicinska sestra.

 

ŠEF SLUŽBE
Prim.dr Marija Brnada-Butorac