Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte/opće medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice.

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom, davanje I.M. terapije, davanje I.V. terapije, previjanje poslije hirurške obrade, hroničnih rana, operativnih zahvata, ispiranje uha, EKG-e, skrining test na Šuk, mjerenje TA, mjerenje temperature i sl, te protokolisanje pacijenata i vođenje zdravstvenih kartona.

Na taj način postiže se brži, bolji i efikasniji rad fokusiran na ličnost, sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva, razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveća zadovoljstvo korisnika.

Ambulanta porodične/obiteljske medicine pruža usluge stanovništvu općine Travnik na 12 lokaliteta/terenskih ambulanti: Amerikanka, Kalibunar, Dolac, Nova Bila, Rudnik Bila, Mehurić, Guča Gora, Gluha Bukovica, Turbe, Karaula, Vitovlje, Paklarevo.

Aktivnost ove službe se očituje, kako u ordinacijama, tako i u terenskomkućnom liječenju, koji podrazumjeva sljedeće radnje: davanje I.M. i I.V. terapije, pregledi i posjeta ljekara i sestre nepokretnim pacijentima, te pacijentima oboljelim od teških hroničnih bolesti, previjanje dekubitalnih rana, kao i hirurških, zatim savjetovanje porodice i samog pacijenta, vezano za oboljenje i savjeti za prevenciju.

Rad u terenskim ambulantama podrazumjeva: svi poslovi prethodno navedeno gore, podrazumjeva i vrši prevenciju i liječenje djece i radnika, (osim ambulante Kalibunar, Amerikanka i Dolac).

Služba pokriva rad u dvije smjene( centralna služba), a u službi rade 17 ljekara te 27 medicinski sestara/tehničara.

ŠEF SLUŽBE
Prim.dr Edib Maglić