Saopštenje za javnost

Povodom objave članka „Cjenovnik usluga UZV dijagnostike u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Travnik“ objavljenog 18.11.2022. godine na web stranici ustanove, a nakon negodovanja javnosti, objavljujemo sljedeću informaciju:

 

Sve dosadašnje usluge JU „Dom zdravlja“ Travnik pružaju se na istom nivou i pod istim uvjetima kao i  ranije, a nove, inače iz nadležnosti sekundarne zdravstvene zaštite, podliježu plaćanju.

 

Naime, zbog duge liste čekanja, a na insistiranje pacijenata, naša ustanova uvela je nove usluge ultrazvučne dijagnostike svim osiguranim i neosiguranim licima na komercijalnoj osnovi, uz  konkurentske  cijene.

 

Ovakva odluka naišla je na pogrešno tumačenje, a zapravo je riječ o nastojanju da se dio usluga sekundarnog nivoa učini dostupnim pacijentima u Travniku i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a to je moguće samo na komercijalnoj osnovi.

 

Dakle, iz  želje da našim pacijentima približimo, olakšamo i pružimo veći broj usluga, samo kao mogućnost uvedena je ultrazvučna dijagnostika  u JU „Dom zdravlja Travnik“, na komercijalnoj osnovi. Navedene usluge spadaju u paket usluga sekundarne zdravstvene zaštite, a osigurana lica mogu ih besplatno ostvariti na bolničkom nivou.

 

 

Pacijenti nisu obavezni ove preglede obaviti u našoj ustanovi. Usluge se obavljaju i naplaćuju isključivo na lični zahtjev pacijenata.

 

 

                                                                                                Menadžment

JU „Dom zdravlja“ Travnik