Održan sastanak u našim prostorijama: Razgovori o osnivanju Centra za rani rast i razvoj

Jučer je u prostorijama JU Dom zdravlja Travnik održan sastanak na kojem su prisustvovali v.d.direktor Doma zdravlja Travnik Prim. dr.Sakib Meštrovac, šef Sluzbe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine sa polivalentnom patronažom dr. Alisa Islamović – Hrnjić, predstavnici organizacije UNICEF, predstavnici Zavoda za javno zdravstvo FBiH i pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez.

Tema upriličenog sastanka bila je osnivanje Centra za rani rast i razvoj, koji bi se formirao u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje i Centrom za socijalni rad Travnik.

Centar će se baviti ranim otkrivanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem neuro razvojnih poremećaja i logopedskih-psiholoških poremećaja za populacije uzrasta 0-18 godina.

U narednim susretima koji su zakazani razgovarat će se o konkretnim aktivnostima potrebnim za pokretanje ovog centra.

JU Dom zdravlja Travnik