Javna ustanova Dom zdravlja Travnik je najveća ustanova u SBK/KSB koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, a o čemu svjedoči i broj od 13.324.799 posjeta i usluga ostvarenih u toku 2012. godine.

Ustanova se sastoji od deset organizacionih jedinica koje obuhvataju centralni objekat i pripadajuće ambulante, i u njima je zaposleno oko 2095 radnika.

Naša ustanova nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva SBK/KSB, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta društveno-ekonomskog konteksta.

 

Misija.
Kontinuirano razvijamo društvenu svijesti o važnosti očuvanja i poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenta.

Vizija.
Savremenim metodama i tehnologijama i stručnim kadrovima predstavljamo vodeću zdravstvenu ustanovu na našem području.

Cilj.
Gajimo tradicionalno pozitivan imidž zdravstvene ustanove kao jednog modernog i profesionalnog zdravstvenog centra u kojem je pacijent uvijek na prvom mjestu.

 

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik

ul. Vezirska br. 1., 72 270 Travnik

• ID BROJ FIRME: 4200174570004
• PDV BROJ: 200174570004
• TRANSAKCIJSKI RAČUN: UniCredit Bank 3389002207985984