Mentalna higijena kod djece za vrijeme pandemije

Mentalna higijena kod djece za vrijeme pandemije

Tokom pandemije djeca svakodnevno čuju riječ „korona“ te zbog toga imaju bezbroj pitanja i nedoumica, a roditelji su tu da im ponude odgovore i razjasne sve ono što muči njihove male glave. Djeci je potrebno vrijeme adaptacije na novonastalu situaciju, pri čemu su tuga, zbunjenost, stres, strah samo neke od normalnih reakcije tokom vandrednih situacija, a uloga roditelja je da im pomognu u tome i da se djeca sa što manje stresa priviknu na nove aktivnosti i izvršavanje istih.

 

Aktivnosti koje možemo poduzeti da olakšamo boravak djece u izolaciji:

  1. RAZGOVOR- Djeci je potrebno, shodno njihovom uzrastu, objasniti šta je korona i na koji način se oni kao „mali ljudi“ mogu boriti protiv nje

 

  1. ORGANIZACIJA VREMENA- Svakodnevno planiranje aktivnosti i slobodnog vremena donosi djeci osjećaj sigurnosti, a osim izvršavanja redovnih školskih zadataka potrebno je odvojiti vrijeme za slobodne aktivnosti i druženje s ukućanima

 

  1. ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI-Shodno uzrastu vaše djece osmislite zajedničke aktivnosti koje će zaokupiti djecu, a i vama dati priliku da se dodatno povežete sa svojom djecom i ovo vrijeme izolacije iskoristite na najbolji mogući način
  • Crtanje-Slobodno vrijeme tokomizolacije potiče kreativnost, kako kod djece, tako i kod odraslih
  • ČITANJE-Zajedno s djetetom izaberite literaturu pogodnu za uzrast i čitajte zajedno
  • KUĆNI POSLOVI-Uključite dijete u svakodnevne kućne poslove, osim što ćete imati malu pomoć djeca će se osjećati korisnim u kućanstvu
  • DRUŠTVENE IGRE-Najlakši i najzabavniji način da cijela porodica zajedno provede vrijeme, a osim zabave tokom igre možete pratiti ponašanje svoje djece i uočiti na koje načine se suočavaju s pobjedama i porazima
  • FIZIČKA AKTIVNOST-Djeca imaju višak energije koji se može negativno odraziti na ponašanje u kući pa je poželjno pronaći pogodan način da se „ispušu“

 

  1. SAMOSTALNOST-Roditelji nisu nužno animatori svojoj djeci tokom panedmije i izolacije, dijete treba vrijeme „nasamo“ i mora naučiti da ga samostalno ispuni

 

  1. INTERNET-Zahvaljujući napretku tehnologije omogućeno nam je da se čujemo i vidimo s dragim osobama i da u određenoj mjeri smanjimo društvenu otuđenost tokom samoizolacije, a na taj način djeci smanjujemo želju za izlascima i posjetama rodbini i prijateljima

U slučaju da uočite ozbiljnije probleme i poteškoće kod svog djeteta,

možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 030/511-629 i 062/040-601.