Kontakt telefoni

Kontakt telefoni

U slučaju evidentiranja simptoma na Covid-19 možete kontaktirati nadležnog ljekara (telefonski ili direktno u vašoj ambulanti) koji će vam dati detaljne upute (uputnice za RTG i laboratorijske nalaze), te po potrebi prijaviti vas za testiranje.

Hitna pomoć – 124

Covid broj – 030 513 513

HES – Higijensko epidemiološka služba 030 509 588 i 030 512 192

Centar za mentalno zdravlje – Post covid ambulanta – 030 511 629

Broj linije za psihološku podršku – 062 197 706

 

Služba opće primarne zdravstvene zaštite s kućnim liječenjem – Šef službe 030/509-485 kartoteka 030/509-478

Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine s partonažom – Šef službe 030/509-490, kartoteka predškolski 030/509-463, kartoteka školski 030/509-475

 

PODRUČNE AMBULANTE:

1. AMBULANTA TURBE 030/530-087

2. AMBULANTA KARAULA 030/535-571

3. AMBULANTA VITOVLJE med.tehničar Langić Meho 061/340-435

4. AMBULANTA PAKLAREVO med. Sestra Jonjić Slavica 063/982-373

5. AMBULANTA KALIBUNAR 030/514-967

6. AMBULANTA BORAC med. sestra 060 35 64 375

7. AMBULANTA AMERIKANKA 060/30-36-795

8. AMBULANTA GUČA GORA med.tehničar Grabus Nermin 061/814-040

9. AMBULANTA NOVA BILA 030/707-035

10. AMBULANTA RUDNIK 030/562-519

11. AMBULANTA MEHURIĆI 030/562-519

12. AMBULANTA GLUHA BUKOVICA med.sestra Memić Elvira 061/342-264

13. AMBULANTA DOLAC 061/999-344