Informacije za osobe u izolaciji: Prevencija i upravljanje stresom u kriznim situacijama

Informacije za osobe u izolaciji: Prevencija i upravljanje stresom u kriznim situacijama

Kroz projekat mentalnog zdravlja govorimo o principima, reakcijama i načinima samozaštite u situaciji izazvanoj korona virusom (COVID-19).

Publikaciju u cjelosti možete preuzeti na linku: Prevencija i upravljanje stresom u kriznim situacijama web