Higijensko–epidemiološka služba (HES)

Bajram šerif mubarek olsun

Služba higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite je po svom sadržaju, metodama i obliku rada isključivo preventivna služba.

Higijensko-epidemiološka služba (HES) Doma zdravlja Travnik pruža usluge iz područja epidemiologije i higijene u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sprječavanja njihove pojave i širenja te nastanka epidemija.

Služba kontinuirano prati epidemiološko stanje na području općine kroz prikupljanje, evidentiranje i praćenje načina prijavljivanja zaraznih bolesti.

Provodi se niz aktivnosti kao što su praćenje pojave i kretanja zaraznih bolesti, aktivno otkrivanje i anketiranje bolesnika oboljelih od zaraznih bolesti, zdravstveni nadzor nad osobama iz okruženja oboljelih, epidemiološka ispitivanja u naseljima, kolektivima i kućanstvima te uzimanje materijala za bakteriološku analizu, kao i provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti u izvanrednim prilikama.

Higijensko epidemiološka služba u okviru svoga djelokruga obavlja sljedeće poslove:

– radi na otkrivanju i suzbijanju zaraznih bolesti,

– prati i evidentira kretanja zaraznih bolesti,

– nadzor nad nezaraznim bolestima,

– promocija zdravog stila života,

– preduzima potrebne preventivne i profilaktičke mjere u skladu sa epidemiološkim indikacijama i pravilima struke,

– epidemiološko anketiranje oboljelih od zarazne bolesti,

– epidemiološko anketiranje u domaćinstvu i kolektivu kod pojave zarazne bolesti

– vođenje evidencije zaraznih bolesti,

– zdravstveni nadzor nad licima iz okoline oboljelog,

– radi sedmične, mjesečne, tromjesečne i godišnje izvještaje zaraznih bolesti na području općine Travnik i dostavlja Stručnoj službi za epidemiologiju i Zdravstvenoj statistici Zavoda za javno zdravstvo SBK,

– monitoring nad riziko faktorima životne sredine

– prikuplja podatke na terenu o stanju vodoopskrbnih objekata,

– vrši kontrolu rezidualnog hlora ,

– obavlja sanitarni pregled lica koja rade u Domu zdravlja Travnik, a po zakonu je to obavezno,

– radi i dostavlja tromjesećne i godišnje izvještaje o higijensko-epidemiološkom stanju općine Travnik

 

U saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo SBK obavlja:

– fakultativni progam imunizacije ,

– Imunizacija po epidemijskim indikacijama

– sastavlja plan i provodi program preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

– uzimanje briseva predmeta i stvari kod trovanja hranom,

– uzima i šalje hranu na analizu higijenske ispravnosti,

– uzima i šalje vodu na analizu bakteriološke ispravnosti.

– saradnja i koordinacija – dnevna i mjesečna istraživanja.

Kontakt telefon: 030 512-192