Građanima Travnika se obratio direktor JU Dom zdravlja Travnik

Sretna vam Nova godina!

Poštovani sugrađani, pozdravljam vas i obraćam vam se u ime Javne ustanove „Dom zdravlja“ Travnik.

Ovim putem Vas želim obavijestiti o načinu i režimu rada Javne ustanove „Dom zdravlja“ Travnik u vrijeme pandemije izazvane korona virusom.

Naše službe rade kako slijedi:

Sve službe ove ustanove rade u redovnom radnom vremenu, prva smjena od 07-14 h, druga smjena od 13-20 h, a Služba hitne medicinske pomoći radi 24 sata.

Prilikom prijema pacijenata u svaku službu, vrši se trijaža pacijenata na trijažnom punktu. Svaki pacijent je dužan ispuniti epidemiološki upitnik, te se istima mjeri temperatura i vrši dezinfekcija, a u cilju zaštite i pacijenata i osoblja.

1. Centralna ambulanta Službe Opće primarne zdravstvene zaštite kao i sve područne ambulante nisu prestale sa radom. Dakle, sve rade u skladu sa mrežom primarne zdravstvene zaštite. Vrše se pregledi, izdavanje recepata i hitne laboratorijske analize. Kućna njega također radi svaki dan.

2. Služba hitne medicinske pomoćikao što sam već navela, radi kao i do sada 24 sata.

3. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika i sportista obavlja redovne aktivnosti, s tim da se pregledi vrše u izmještenoj ordinaciji, u prizemlju zgrade na drugom ulazu. Konsultativno-specijalstička ambulanta također radi, a indikaciju za pregled vrše specijalisti u skladu sa Federalnom naredbom. Dermatološki dispanzer radi svaki dan, ali samo za hitna dermatološka stanja.

4. Stomatološka služba je privremeno dislocirana u improvizovanu ordinaciju u prizemlju zgrade , gdje se prema uputstvu Federalne stomatološke komore rade stanja prema sljedećim indikacijama:
– teško krvarenje koje ne prestaje;
– zub koji je izbijen;
– otok usljed infekcije
– jak bol izazvan zubom.
Sve terenske stomatološke ambulante rade i dalje u redovnom režimu.

5. Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica radi svakodnevno i prima sve pacijente.

6. Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine radi i obavlja redovne aktivnosti u smislu pregleda bolesne djece, kontrole hroničnih stanja i oboljenja, skrininga na kongenitalnu hipotireozu i fenilketonuriju kod novorođenčadi.

Rad patronažne službe je obustavljen do daljnjeg radi opšte sigurnosti pacijenata i osoblja, a svi roditelji u slučaju potrebe mogu kontaktirati savjetovalište putem telefona 518 138 ili direktno v.d. šefa službe Islamović-Hrnjić dr. Alisu na broj 062 381 959 ili putem profila na društvenim mrežama.
Imunizacija se u skladu sa naredbom Federalnog minstarstva zdravstva od 17.03.2020. godine, obustavlja do daljneg.

7.Antituberkulozni dispanzer i RTG služba rade svakodnevno po indikacijama ljekara.

8. Higijensko-epidemiološka služba je svakodnevno na terenu i u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo SBK rade dezinfekciju i uzimanje uzoraka kod sumnje da je pacijent zaražen korona virusom.

9. Centar za mentalno zdravljeje uveo broj 062 040 601 za psihološku pomoć koji je aktivan 24 h. Vrši se prijem samo onih pacijenata koji su u pogoršanju i akutnom stanju, a sa ostalim redovnim pacijentima rade se online radionice. Svi koji imaju potrebu mogu kontaktirati Centar za mentalno zdravlje na broj 511 629.

10. Biohemijsko-hematološka laboratorija radi svaki dan po indikacijama ljekara koji zahtijevaju hitnost, kako u centralnoj zgradi, tako i na terenu svakodnevno.

11. Za onkološke pacijente vrši se redovna priprema i transport na Klinički centar radi primanja kemoterapije. Dijalizni pacijenti se prema redovnom rasporedu transportuju na hemodjalizu.

12. Dijabetološko savjetovalište vrši redovne preglede, propisivanje terapije, a gdje god je moguće, volonteri na terenu terapiju dostavljaju lično pacijentima.

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik provodi i poštuje sve mjere kantonalnog i federalnog kriznog štaba i zato na kraju molimo pacijente da, prilikom dolaska na pregled, drže distancu jedni od drugih,da poštuju naredbe kriznih štabova i na taj način pomognu i sebi i nama da što brže i bezbolnije iziđemo iz ove krize.