Dom zdravlja Travnik stekao pravo na certifikat bonitentne izvrsnosti, zahvala kompanijama

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

JU Dom zdravlja Travnik dobio je dopis bonitetne kuće CompanyWall d.o.o. kojim se potvrđuje stečeno pravo na certifikat bonitetne izvrsnosti ostvarivši odlične poslovne rezultate.

Certifikat bonitetne izvrsnosti dobijaju firme koje su poslovale sa najvišim bonitetnim ocjenama: A+, AA+ i AAA. Kao nosioci ovog certifikata nalazimo se među najkonkurentnijim bosanskohercegovačkim firmama.

Također, naša ustanova koristi priliku da se zahvali kompanijama Pharmamed, Globex Zenica i Best Travnik na vrijednim donacijama u ovom zahtijevnom periodu.