Cjenovnik usluga UZV dijagnostike u JU Dom zdravlja Travnik

U prilogu objavljujemo cjenovnik usluga UZV dijagnostike. Nove usluge koju je JU Dom zdravlja uveo na komercijalnoj osnovi i radi se isključivo na vlastiti zahtjev pacijenta.