Bajram šerif mubarek olsun

Higijensko–epidemiološka služba (HES)

Služba higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite je po svom sadržaju, metodama i obliku rada isključivo preventivna služba. Higijensko-epidemiološka služba (HES) Doma zdravlja Travnik pruža usluge iz područja epidemiologije i higijene u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sprječavanja njihove pojave i širenja te nastanka epidemija. Služba kontinuirano prati epidemiološko stanje na području općine kroz prikupljanje, evidentiranje i…

Prim. dr Erika Pikutić

Stomatološka služba

U stomatološkoj službi J.U. Dom zdravlja Travnik, organizovana je specijalistička i opća služba za cjelokupno područje Srednjobosanskog kantona. U okviru ove službe, pacijentima se pružaju usluge zdravstvene zaštite usta i zuba-polivalentnu opću stomatološku zaštitu, dječijui preventivnu stomatološku zaštitu. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, otkriva rane anomalije bitne za ortodontski tretman kojeg i pruža, zatim…

Služba za RTG i UZ dijagnostiku

Služba za RTG i UZ dijagnostiku

Služba pruža usluge iz domena RTG dijagnostike ( radiografija skeleta ) i ultrazvučne dijagnostike. Služba raspolaže sljedećom aparaturom: -Aparat za radiografiju -Uz aparat     U službi za RTG i UZ dijagnostiku je uposleno : • 1 ljekar- specijalista radiologije • 2 diplomirana inženjera medicinske radiologije • 1 viša medicinska sestra   ŠEF SLUŽBE: Karakaš-Đurđević…

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte/opće medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice. Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte/opće medicine, građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem. Pacijentima je omogućeno pregled, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim ljekarom i sestrom, davanje I.M. terapije,…

Služba za medicinu rada

Služba za medicinu rada

Zdravstvena zaštita radnika obuhvata očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja radnika, njegove socijalne sigurnosti u odnosu na rad i radno okruženje, te prilagođavanje radnika radu kao i prilagođavanje rada radnika. Pruža ambulantne usluge, dijagnosticiranja i liječenja bolesnih i povrijeđenih uposlenika korisnika usluga, kao i ocjenu privremene spriječnosti za rad zbog bolesti i povreda. Osnovna svrha ovih…