Brojevi telefona naših službi i ambulanti

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane opreme

JU ”DOM ZDRAVLJA” TRAVNIK centrala 030/518-138   030/518-826

DIREKTOR JU ”DOM ZDRAVLJA” TRAVNIK 030/509-460

Telefon za prijavu CORONAVIRUSA 030/513-513

1. Služba Hitne medicinske pomoći 124
030/509-479

2. Služba opće primarne zdravstvene zaštite s kućnim liječenjem Šef službe 030/509-485
kartoteka 030/509-478

3. Služba za zdravstvenu zaštitu žene 030/509-466

4. Centar za mentalno zdravlje CMZ 030/511-629

5. Higijensko epidemiološka služba HES 030/511-192

6. Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta Šef službe 030/509-470
ortodoncija 030/509-451

7. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika sa konsultativno specijalističkim ambulantama Šef službe 030/509-462

glavna sestra 030/509-455

kartoteka 030/509-474

internistička amb.,Orl,očno 030/509-457

hirurška i ortopedija 030/509-481

savjetovalište za dijabetes 030/509-481

neurološka amb. 030/509-484

8. Biohemijsko hematološki laboratorij Šef službe 030/518-236
laboratorija 030/509-450

9. ATD 030/509-473

10. RTG Šef službe 030/509-471
030/509-472

11. Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine s partonažom Šef službe 030/509-490

kartoteka predškolski 030/509-463

kartoteka školski 030/509-475

12. Služba općih,pravnih,kadrovskih i drugih tehničkih poslova Šef službe 030/509-465

13. Služba za ekonomsko financijske i računovodstvene poslove Šef službe 030/509-492

PODRUČNE AMBULANTE JU ”DOM ZDRAVLJA” TRAVNIK

1. AMBULANTA TURBE 030/530-087

2. AMBULANTA KARAULA 030/535-571

3. AMBULANTA VITOVLJE med.tehničar Langić Meho 061/340-435

4. AMBULANTA PAKLAREVO med. Sestra Jonjić Slavica 063/982-373

5. AMBULANTA KALIBUNAR 030/514-967

6. AMBULANTA BORAC med. sestra 060 35 64 375

7. AMBULANTA AMERIKANKA 060/30-36-795

8. AMBULANTA GUČA GORA med.tehničar Grabus Nermin 061/814-040

9. AMBULANTA NOVA BILA 030/707-035

10. AMBULANTA RUDNIK 030/562-519

11. AMBULANTA MEHURIĆI 030/562-519

12. AMBULANTA GLUHA BUKOVICA med.sestra Memić Elvira 061/342-264

13. AMBULANTA DOLAC 061/999-344