Covid broj:
030 513 513
Javna ustanova
Dom zdravlja Travnik
JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Covid broj:
030 513 513
Javna ustanova
Dom zdravlja Travnik

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

JAVNA USTANOVA „DOM  ZDRAVLJA“ T R A V N I K   Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke v.d. […]

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja Travnik

Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl.Novine FBiH”,broj 77/17), odredbi Uredbe o postupku […]

Obavijest za građane

Obavještavaju se građani koji su primili vakcinu ASTRA ZENECA, krajem jula, te da je prošlo 6 sedmica od prve doze, da dođu na revakcinaciju u dane 23., 28., 29. i 30. septembar 2021. godine u terminu od 9-12 sati. Revakcinacija se vrši u Domu zdravlja ulaz do opće medicine (prostorije gdje je bila Hitna medicinska […]

Uposlenici JU Dom zdravlja Travnik priključili se akciji ”Sedmica društvene odgovornosti”

Naši uposlenici danas su se odazvali akciji ”Sedmica društvene odgovornosti”, u sklopu koje smo uredili prostor oko Doma zdravlja. Na ovaj način priključili smo se velikom broju naših sugrađana koji tokom ove sedmice učestvuju u ovoj ekološkoj akciji za ljepši Travnik. JU Dom zdravlja Travnik

Važna obavijest za građane općine Travnik

JU Dom zdravlja Travnik obavještava sve građane općine Travnik da će dana 10.8.2021. godine (utorak) biti organizirana vakcinacija prvom dozom vakcine Astra Zeneca. Vakcinacija će se provoditi bez prethodne najave u sali Katoličkog školskog centra Petar Barbarić, u periodu od 9 do 12 sati.

Naš prim. dr. Ahmed Šečić više nije sa nama

Dugogodišnji zaposlenik i naš prijatelj primarijus doktor Ahmed Šečić napustio nas je u 74. godini života. Ahmed je dugo godina radio u JU Dom zdravlja kao specijalista medicine rada, a pamtimo ga kao korektnog radnog kolegu koji je bio na raspolaganju svima. Porodici i prijateljima upućujemo najiskrenije izraze saučešća. JU DOm zdravlja Travnik

Dobro nam došli

Našim pacijentima smo na usluzi 24 sata

Educirani kadrovi

Nudimo kvalitetnu uslugu

Hitna pomoć

Služba hitne medicinske pomoći

Ukratko o nama:

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik je najveća ustanova u SBK/KSB koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge.
Naša javna ustanova se sastoji od deset organizacionih jedinica koje obuhvataju centralni objekat i pripadajuće ambulante.

Dom zdravlja Travnik nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva SBK/KSB, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom. Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta društveno-ekonomskog konteksta.

• ID BROJ: 4200174570004
• PDV BROJ: 200174570004
• TRANSAKCIJSKI RAČUN: UniCredit Bank 3389002207985984

Česti pojmovi

Tokom medicinskih pregleda i liječenja često se pominju određeni medicinski pojmovi čije značenje pojašnjavamo u nastavku:

Holesterol

Holesterol je masnoća koja se normalno nalazi u organizmu i ima veoma važno mjesto u njegovom funkcionisanju. On je važan sastojak svake ćelije u organizmu, sastavni dio muških i ženskih seksualnih hormona, hormona nadbubrežne žlijezde i vitamina D kao i žučnih kiselina koje učestvuju u varenju.

Trigliceridi

Trigliceridi su masnoće koje unosimo hranom i koje se u našem organizmu nalaze u masnim ćelijama kao skladište energije. Sve što pojedemo više nego što nam treba pretvori se u trigliceride i taloži se u vidu masnih naslaga u organizmu. Kada unosimo manje hrane nego što nam treba te masne naslage se troše.

Karijes

Zubni karijes je najraširenija bolest tvrdih zubnih tkiva (ili zuba) te je najčešća bolest čovjeka uopće. Karijes se manifestira kao crna točka, šupljina ili defekt koju uočavamo na vanjskoj površini zuba odnosno na kruni zuba.

Medicinske službe

Primarnu zdravstvenu zaštitu građani Travnika ostvaruju preko ljekara koji rade u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem

Služba opšte primarne zdravstvene zaštite

Služba opšte/opće medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice.

Služba za predškolsku, školsku djecu i omladinu sa patronažnom službom

Naša služba je specifična po samom svom nazivu. Služba za zaštitu zdravlja djece i omladine do 26 godina i patronažne službe. Brojimo 30 uposlenih, i odvojeni smo u nekoliko dijelova.

Služba hitne medicinske pomoći

Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumijeva se organizovana medicinska pomoć na mjestu unesrećenja, odnosno oboljenja, u toku transporta i u zdravstvenoj ustanovi, preduzeta za vrijeme da se u najkraćem vremenu i na najpogodniji način spasi život povrijeđenog ili oboljelog lica, odnosno da se spriječi nastajanje posljedica koje mogu dovesti do oštećenja zdravlja.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih

Služba za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica i mladih, pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama na području općine Travnika.

Služba za medicinu rada

Zdravstvena zaštita radnika obuhvata očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja radnika, njegove socijalne sigurnosti u odnosu na rad i radno okruženje, te prilagođavanje radnika radu kao i prilagođavanje rada radnika.

BHL – Biohemijsko hematološki laboratorij

Medicinska biohemija i hematologija obuhvata ne samo razvijanje metoda i tehnika već i proučavanje svih normalnih medicinskih fenomena u tijelu čovjeka kao i njihovih promjena u bolesti i praćenju toka bolesti.

O nama

Dom zdravlja Travnik nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva SBK/KSB, a i šire.

Dom zdravlja Travnik - Dobro nam došli!